Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho BFN, NVF en GKf zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder nr.66/2016. Bij gebruik van foto’s is naamsvermelding verplicht (Foto: Guy Ackermans). Indien een of meerdere foto’s worden gebruikt voor andere dan overeengekomen doeleinden, door derden, voor publicatie of anderszins, dan bent u verplicht dit vooraf te melden en wordt een vergoeding in rekening gebracht. Het auteursrecht van het fotografisch werk berust bij Guy Ackermans.

Je kunt de complete voorwaarden, via deze link, lezen en downloaden.